Kelâmbaz

Arabi Enbiya Lisanı Farisi Evliya Lisanı

2001 yılında gazeteler ciddi bir kriz yaşamış ve küçülmeye gitmişlerdi. Bu, en açık ifadesiyle içimizden bazıları dışarıda kalacak demekti. Mehmed Can Ağabey Arabi yayınlara bakar Arap kanallarını dinlerdi...

I. Abdülhamid’e Felç Geçirten Mektup

Bir yandan kitap aşığı, bir yandan da şair, halkına kendi elleriyle yemek dağıtan mütevazi bir Sultan, İslamiyet’e ve İslam alimlerine son derece hürmetkar, hayırsever ve oldukça merhametli bir padişah...

Şu Üniversite Meselesi

Milletçe konuşmayı sevdiğimiz meseleler vardır. Türkçe meselesi, vatan-millet tarifleri, yakın tarihin tartışmalı meseleleri (say baştan: İttihat Terakki, 2. Abdulhamid Han, Lozan, tek parti devri) gibi…...

Azerbaycan’da Türk Dizilerine Dublaj!

Bilindiği üzere kardeş ülke Azerbaycan 1990 senesinde Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsız oldu. Bu tarihten itibaren de 2 ülke arasında münasebetler her geçen gün hızlandı. Özellikle 2000’li...

Hikâyeye Göç Zamanı

Hikâye için şiirleşememiş roman tanımını yapabiliriz. Şiir, sözün rafine edilmiş hali ise hikâye de işlenmiş ve fazlalıkları azaltılmış bir edebi tür olarak değerlendirilebilir. Türk edebiyatı birçok güzel...

Seçme Yazılar

Yeni Türk Harfleri

Bizi İslam kültürüne bağlayan, o kültürün şa’şalı aleminin kapısını açabilen yegâne anahtar olan “İslam Yazısı” nın ehemmiyeti üzerine ne söylense azdır. Ecdadımızın bin dört yüz yıllık İslam tarihi boyunca vücuda...

Son Yazılar