Kelâmbaz

Bilim ve Rüya

Rüyalarla alakalı ilk ilmi çalışmaların yapılmasının üzerinden bir buçuk asır geçmesine rağmen, bilim adamları nasıl ve niye rüya gördüğümüz hususunda henüz tam olarak bir söz birliğine varamamış, tüm...

Bir Çanakkale Şehidinin Son Sözleri

Çanakkale cephesi 1. Dünya Savaşı’nın en kilit noktalarından biriydi. Bu cephede sadece Anadolu insanı değil, şimdi hudutlarımız dışında kalan, imparatorluk sınırlarındaki pek çok yerden gelen insanımız...

Kitle Yalan Silahı; Sosyal Medya

“Bir gün herkes on beş dakikalığına şöhret olacak!’’ Andy Warhol Sosyal medya önceleri arkadaşlar arasında bir haberleşme platformu gibi kullanılsa da zamanla fertlerin ve kurumların bütün dünyaya yayın...

‘Soluk’ Yansımalar

Alexander Pope’un dediği gibi; kötü eleştirmek, kötü yazmak kadar büyük bir suçtur ve cemiyet için çok daha tehlikelidir. Burada ‘kötü’den kasıt eseri, övgü hak ettiği yerde tenkit etmek veya hak etmediği...

Babanzâde Naim Bey ve İbretlik Bir Vaka

Bazı talabeler gelerek Mustafa Sabri Efendi’ye “Efendim Ahmed Naim Bey’i gerek siz, gerek Mehmet Akif Bey çok severmişsiniz. Acaba sebebi nedir?” diye sorarlar. Şu cevabı verir: – Efendim, Naim Bey’e selef-i...

Seçme Yazılar

Gurbet Şiiri

Sürgün yeri gurbet; çekilmez çile! Kapısız kafes ki; aşılmaz kale; Boynunda ilmikle, içinde köle; Ayaklarda kıskaç; elde kelepçe; Zincir, çıngıraklı! Pıranga; pençe. Gardiyansız zindan, kaşları çatık. Giyotin üstünde...

Son Yazılar