Kelâmbaz

Muhteşem Osmanlı Eserleri Terkip mi, Taklit mi?

Mazinin cazibesi Son senelerde kitaplar, televizyon programları ve diziler sayesinde tarihe alâka arttı. Mazideki şöhretli şahısların ve hadiselerin cazibesi hemen herkesi sardı. Bizler nüfusunun çoğu tarihî...

Tevfik Fikret’in Ölümü

Tanzimat dönemi edebiyatçıları, bu devre en az siyasîler kadar damgasını vurmuşlardır. Belki de yer yer, devrin edip ve şairlerinin yazdıkları ve söyledikleri dönemin siyaset adamlarının bile yapmaya cüret...

Lozan’a Atfedilen Kutsiyet

Lozan muahedesi, tarih boyunca anlaşılamamış hatta günümüzde bile tam manasıyla kavranamamış ve yapılan izahatlara rağmen sürekli bir tarafı hâlâ eksik kalan bir meseledir. Bunun en mühim sebebi ise etrafı...

Türkçe Tercüme İşkencesi

Bir süredir, hatta uzunca bir zamandır, derinlemesine okumak istediğim, rasyonel ilimlerin mantığına dair bir saha klasiği olan “Bilimsel Araştırmanın Mantığı” kitabını nihayet inceleyebilme fırsatı buldum...

Maymuncuk Kelimeler

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türk Dil Kurumu çatısı altında toplanan ve ırkçılığı “ilericilik” diye yutturarak Arapça ve Farsça menşeli bütün kelimeleri kapı dışarı eden batıcı ve...

Seçme Yazılar

Müslüman Saati, Ahmet Haşim

İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istîlâların en gizlisi ve en te’sirlisi yabancı saatlerin hayâtımıza girişi oldu. “Saat”ten kasdımız, zamânı ölçen âlet değil, fakat bizzat...

Son Yazılar