Kelâmbaz

KELAMBAZ MECMUA ÇIKTI!

Merhaba Kıymetli Okurlar,

Kelambaz grubu olarak internet âleminde blog faaliyetine başlamamızın takriben birinci sene-i devriyesinde basılı bir mecmua ile karşınızdayız. İnşâallah bundan sonra da belli aralıklarla siz kıymetli okurlarımızla olmak arzusundayız. Kelambaz’ın teşekkül safhasında belirleyici olan onlarca unsur var. Heyecanlı, genç ve kendini ifade etmek isteyen bir grup arkadaşımızın yazma ve paylaşma iştiyakı bu unsurların arasındadır şüphesiz. Fakat Kelambaz’ın ortaya çıkmasındaki başlıca sebep, milletçe tarihimize ve medeniyetimize olan borcumuzdan hesabımıza düşen kısmı, gücümüz nispetince ödeme arzusudur. Yakın tarihimiz, yine kendi hesaplarına düşen borcu ödemek için yola çıkmış yüzlerce dergi ve simayı barındırır. Yılmaz Öztuna’nın “Hayat Tarih Mecmuası”, İsmet Miroğlu’nun “Tarih ve Medeniyet”i… Daha onlarca dergi, mecmua, ansiklopedi vs. hep bu borcu ödeme gayretinin tezahürleridir. Mesuliyetini hissettiğimiz borcun yanı sıra, Cemil Meriç’in ifadesiyle şu gerçeğin de farkındayız: “Dergiler, hür tefekkürün kaleleridir.” Derginiz, neşriyat vasıtalarınız yoksa fikirleriniz ve değerleriniz sizinle toprağa gidecek; boş kalan tefekkür ve tasavvur meydanı, kalesiz ve hisarsız vatan toprağı gibi işgal güçlerinin tasallutuna uğrayacaktır. Bu işgale karşı durmak istiyoruz. Nihayet, zamane galiplerinin tahakküm vasıtası olarak temayüz etmiş bulunan kapitalizm, modernizm ve post-modernizmin tahribatı karşısında, maneviyatımızın yanında saf tutmak, bir duruş sergilemek gayreti içindeyiz. Bu münasebetle hazırladığımız ilk sayımızda, yakın tarihimizin en netameli meselelerinden biri olan “Modernleşme Tarihimiz”i farklı cihetlerden incelemeye çalıştık. Elbette ki ele aldığımız bu mevzu ciltlerle kitap dolusu analiz iktiza etmektedir. Hâliyle esaslı bir tahkik, bir dergi muhtevasına sığmayacaktır. Fakat maksadımız uzun yıllardır farklı düşünürler tarafından ele alınan bu mevzuya dair hem bir hülasa ortaya koymak hem de modernleşme sürecimizin ele alınmayan taraflarına dair fikir serdetmektir. Sayımızın araştırma bölümünde, araştırmacı yazar Bahadır Bilge’nin kaleminden, İslam’da Modernleşme tarihinin diğer simalara nispeten biraz karanlıkta kalmış bir karakteri olan Musa Carullah’ın biyografisini okuyacaksınız. “Fikir-Kritik” bölümümüzde Muharrem Ahmedoğlu, son iki yüzyılın hırpaladığı “tefekkür” problemine eğiliyor. Tarih bölümümüzde, Araştırmacı Yazar Fatih Oruç, tesirleri hâlâ tam olarak anlaşılamamış olan Tanzimat Fermanı ve sonrasını ele aldı. Modernleşme tarihimizin en büyük krizinin öznesi olan “münevver”ler için hasrettiğimiz bölümümüzde ise yazarımız Ali Tüfekçi, “Münevver ve Lügat” münasebetini inceledi. “Fikir-Deneme” başlığımızda şair ve yazarımız Ahmed Necip Yıldırım, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan havas-elit zümre değişimini ve beraberinde getirdiği zihniyet depremini tahlil etti. Edebiyat başlığımızda ise şairimiz Ahmed Necip Yıldırım’ın hisli kaleminden iki nefis şiir bulacaksınız. Siz kıymetli okurlarımızın fikir dünyasına bir hediye bırakabilmemiz ve derlediğimiz yazılarımızdan keyif almanız ümidiyle…

Kelâmbaz Yayın Kurulu

Kelambaz

Kelambaz

Tarih • Kültür • Edebiyat • Fikir • Aktüalite

4 comments

  • Merhaba,
    Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah uzun ömürlü olur. Bu sitede yaptığınız paylaşımlarınızın hemen hemen hepsini okudum ve çok faydalı buldum. Abonelik sisteminiz varsa abone olmak istiyorum. Satışınız ile alakalı bilgi vermemişsiniz.