Kelâmbaz

Yazar - Oğuz Han Şimşek

5 Adımda Medya Okuryazarlığı

İnsanların, özellikle günümüz çocuklarının, gördükleri, duydukları ve yaşadıkları her şeyi medyadan öğrendiği inkâr edilmez bir gerçektir. Medyanın ne demek olduğuna gelirsek, Yunanca “araç” demek olan “medium”...