Anasayfa Yazarlar ...tarafından mesajlar Mehmet Fatih Oruç

Mehmet Fatih Oruç

12 YAZILAR 0 YORUMLAR
1980 İstanbul, Fatih doğumludur. Medya İletişim ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezunudur. 1997 senesinde başladığı iş hayatında ağırlıklı olarak medya kuruluşlarında çalışmıştır. 2014’ten bu yana Türkiye Gazetesi’nde haftalık tarihi araştırma yazıları yazmaktadır. Ayrıca yazıları Divanyolu Dergisi ve Kelambaz internet sitesinde ve çeşitle mecralarda da yayınlanmaktadır. “Şanlı Diriliş, Ertuğrul’un Ocağında Uyandık” isimli romanın müellifidir. Geçmişine gönülden bağlı olan Mehmet Fatih Oruç, hayatını bunları anlatmaya ve “talip” olanlara öğretmeye adamıştır. Özellikle Osmanlı Tarihi konusunda birçok çalışmalar yapan Oruç, çeşitli kanallarda tarih ile ilgili programlara yapımcılık yapmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Gizli Gücü: Aile

Osmanlı Devleti’nde yapılan yıkımın devamı olarak, Türk milletinin kültürünü, ananevi değerlerini ve aileyi yıkmak için ciddi bir plan tertip edildi. Bu hedefe ulaşmak için de diziler, filmler çevrildi ve kurulan sözde sivil toplum teşkilatları adı altında yapılan faaliyetler ile her türlü gayret gösterildi. Çünkü aile ile uğraşmak, toplumun huzurunu, temel yapısını sarsmak demektir. Bunun neticesinde, çekirdek aile yapımız bozuldu ve...

Genç Osman Vak’asının Günümüze Tesirleri

Osmanlı'nın Mahremine Uzanan Eller -3- Genç Osman geceye kadar müsait bir yerde saklandıktan sonra etrafındakilerle birlikte yeniçeri ocağının kapısına geldiler. Padişah Hüseyin Paşa’yı isteklerini bildirmek üzere Ali Ağa’ya gönderdi. Yeniçeriler bu işi bırakıp kışlalarına dönerler ve Sultan Mustafa'yı teslim ederlerse, her birine elli duka altın, birer parça atlas kumaş ve yevmiyelerine de zam yapılacaktı. Ağa bu teklif önce bölük kumandanlarına açtı....

Mazlum Sultan Genç Osman

Osmanlı’nın Mahremine Uzanan Eller -2- Varlıklarının tehlikeye girdiğini gören yeniçeriler ve sipahiler içinde hareketlenme başladı. Bu kalkışmaya arka planda destek veren kişi ise padişahtan hazzetmeyen, I. Mustafa Han’ın eniştesi Kara Davut Paşa idi. 1622 senesinin Mayıs ayında otağın Üsküdar’a nakledilmesi emrinin verilmesi üzerine, yeniçeri ve sipahiler 18 Mayıs’ta at meydanında toplanmaya başladılar. Halk büyük bir korku ve telaşla evlerine kapandı....

Darbenin Eşiğinde Reformist Padişah

Osmanlı’nın Mahremine Uzanan Eller -1-  Türkiye Cumhuriyeti’nin doksan yıllık tarihi maalesef demokrasiye ve milletin iradeye vurulan hain darbelerle, muhtıralarla ve teşebbüslerle dolu. Sistematik bir şekilde meydana gelen bu elim hadiseler, ceddimiz Osmanlı’dan kalma kuvvetimizi, şecaatimizi ve dirayetimizi baskılayarak, uykudan uyanmamıza mani oldu. Milletimizin sayesinde püskürtülen 15 Temmuz darbe girişimine kadar, ne zaman kafamızı kaldırıp, üzerimizdeki ölü toprağından kurtulmak istesek, başımıza...

“Yanlış” Tanzimat Fermanı

  Sultan II. Mahmut'un ömrü isyanları bastırmakla ve reformlarla geçti. Birçok alanda yenilikler yaptı ve bilhassa sanayiye ağırlık verdi. 1 Temmuz 1839 senesinde vefat ettiğinde tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecit de babasının yolunu takip edip, sadrazamlığa reform taraftarı olan Mehmet Hüsrev Paşa’yı getirdi. Ancak Hariciye Nazırı yapılan Mustafa Reşit Paşa, 17 yaşındaki padişahı ikna etti ve Osmanlı Devleti’nin dinamiklerini sarsacak...

Osmanlı’nın Yeniçerileri ve Vaka-ı Hayriye

Her devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de nüfuz grupları vardı. Üç gruba ayırılan bu mihraklar devlet idaresinin merkezini oluşturuyordu. İlki âlimlerin ve evliyaların yani ulemanın içinde bulunduğu, büyük öneme sahip olan ilmiyedir. İkincisi ise merkezdeki ve taşradaki idareyi sağlayan bürokratlar tarafından teşkil edilmiş kalemiye, üçüncüsü ise devletin en önemli mekanizması olan askerlerden teşekkül eden seyfiye sınıflarıdır. Osmanlı Devlet Erkanı   Padişah ise bu...

Mandacı İsmet Paşa

İsmet İnönü şüphesiz ki; yeni devletin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve yerleşmesinde rol oynayan ikinci en kritik şahsiyettir. Sonradan araları bozulup, ciddi tartışmalar vuku bulmuş olsa da onun için Mustafa Kemal’in en yakın adamı, sağ kolu ifadeleri çok yerinde olacaktır. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü İzmir gezisinde Mustafa Kemal’in erken yaşta hayatını kaybetmesinden sonra ülkenin başına geçti. Kimileri tarafından Cumhuriyetin...

Sevr Efsanesine Dair Bir Tuhaf Hikaye

I. Cihan Harbi dünya tarihinin gördüğü ilk büyük harp olma hususiyetine sahiptir. Kayıplar, yaşananlar ve her anlamda yitirilenler insanlığımızı, kültürlerimizi, zihinlerimizi ve her şeyimizi erozyona uğrattı. Dünya tarihi açısından mühim olmasının bir sebebi de 600 sene boyunca tek bir hanedan tarafından idare edilen Osmanlı Devleti’nin, İngilizlerin tabiriyle defterinin dürülmesi ve tasfiye edilmesiydi. Sanayi inkılâbını gerçekleştirmiş Avrupa kıtası demir fabrikalarla donatılırken,...

Sabahattin Ali’yi Kim Öldürdü?

‘Tek Parti’ devrinin tam manasıyla çözülemeyen cinayetlerinden biri olan, Sabahattin Ali’nin* katli ile alakalı çeşitli iddialar mevcut olsa da bunlardan iki tanesi çok mühimdir. İlki, cinayetin ‘Tek Parti’ hükümeti tarafından, derin devlete yaptırıldığı cihetindedir. Sebep olarak ise onun keskin muhalefeti gösterilmektedir. Diğeri ise Ali Ertekin isimli şahıs tarafından, milliyetçi hisler içerisinde tamamen kendi iradesiyle öldürüldüğüdür. Resmi kayıtlara da bu şekilde...

Sabahattin Ali ve Katline Sebep Olan “Tek Parti” Muhalefeti

Sabahattin Ali, Türkiye’nin önde gelen sol zihniyetli edebiyatçı ve şairlerinden birisidir. Bunun haricinde müdafaa ettiği sosyalist fikirlerine uymadığı için Tek Parti devrinin de en hızlı ve mühim muhaliflerinden birisidir.                                Sabahattin Ali   Dizginlenemeyen ve önüne konulan manilere aldırmayan Sabahattin Ali’nin, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve tek parti...

Bizi Takip Edin

27,207TakipçiBeğen
11,070TakipçiTakip et
2,888TakipçiTakip et

Editörün Seçimi

“Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri” Ulusların Düşüşü Kitap İncelemesi

Neden bazı milletler başarılı olup, zengin ve refah dolu bir hayat sürerken başka milletler sefalet içerisinde yaşıyorlar? Kimi ülkelerde hukuk, demokrasi, insan hakları gelişmişken...

Yazarlarımız

25 YAZILAR1 YORUMLAR
19 YAZILAR0 YORUMLAR
6 YAZILAR0 YORUMLAR
5 YAZILAR1 YORUMLAR
5 YAZILAR0 YORUMLAR
3 YAZILAR0 YORUMLAR